Zmiany w projekcie, nie wymagające zgody projektanta:

  • wszelkie zmiany konstrukcyjne, wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych, strefy śniegowej, wiatrowej, głębokości przemarzania gruntu, warunków lokalnych działki itp. takich jak: wymiary fundamentów, wymiary i rozstaw krokwi więźby dachowej (pod warunkiem zachowania wytrzymałości konstrukcji)
  • rodzaju stropów (przy zachowaniu układu konstrukcyjnego ścian nośnych) kąta nachylenia dachu do 5 stopni (przy zachowaniu nośności i wytrzymałości ustroju konstrukcyjnego dachu)
  • warstw ścian zewnętrznych, przy zachowaniu współczynnika przenikalności cieplnej oraz punktu skroplenia
  • wszelkie zmiany materiałów wykończeniowych, przy zachowaniu odpowiednich norm, zwłaszcza wytrzymałości konstrukcyjnej więźby dachowej, przy zmianie jej pokrycia
  • wszelkie zmiany wewnątrz i zewnątrz budynku, takie jak: przesunięcia ścian działowych, otworów okiennych i drzwiowych (wielkość i ich lokalizacja), pod warunkiem zachowania układu konstrukcyjnego budynku
  • wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku pod warunkiem zachowania poziomu podłogi parteru na wysokości min. 0,45m n.p.t.
  • lustrzane odbicie
  • wszelkich instalacji wewnętrznych przy zachowaniu obowiązujących norm
Po zamówieniu telefonicznym, wydawana jest zgoda na inne zmiany w projekcie, uzasadnione architektonicznie i funkcjonalnie